‘Rebels’ Zelzate: linkse eenheid rond een evenwichtig sociaaldemocratisch programma

We laten ons niet afleiden: sp.a en PVDA hebben in Zelzate een uitermate aantrekkelijk akkoord gesloten, en dat moet ons gelukkig stemmen. Een akkoord dat zonder meer een toonbeeld kan gaan worden van hoe een lokaal bestuur de strijd kan aangaan met de bezuinigingspolitiek en de geglobaliseerde, neoliberale ratrace van hoger liggende bestuursniveaus. Met belangrijke speerpunten, waarmee met name de sp.a afstand neemt van het brave sociaaldemocratische verhaaltje van de afgelopen decennia. De afslanking van het aantal politieke mandaten, wijkraden en vormen van zelfbestuur (ownership) om de democratie mee uit te diepen, het terugschroeven van de privatiseringen, een investeringsplan om de armoede mee te bestrijden, en tot slot: een verschuiving van de lasten van particulieren en kleine zelfstandigen naar grote bedrijven. Met zo’n programma zeggen wij: samenwerken met PVDA: ja, en dat er nog veel mogen volgen!

Toen afgelopen week bekend werd dat de plaatselijke sp.a de liberale burgemeester had gedumpt ten voordele van een regeerakkoord met de PVDA, stonden de voorzitters van de rechtse en (neo)liberale partijen op hun achterste poten. Ook nationaal voorzitter John Crombez werd tot de orde geroepen: ‘als sp.a zo’n samenwerking goedkeurt, dan gaat dat gevolgen hebben voor de samenwerking op nationaal niveau.’ Dit kunnen we lezen als een rechtstreeks bedreiging aan het adres van de sp.a om de neoliberale agenda zeker niet de rug toe te keren. Anders worden we uit de club gezet.

Rechts kan het niet laten om, als het over linkse partijen gaat, heel snel Noord-Korea en Venezuela in de  vergelijking te betrekken. Hoewel de programmapunten in het regeerakkoord strikt lokaal en eigenlijk niet meer dan redelijk zijn, spartelen Open-vld en N-VA als duivels in een wijwatervat, verwijzend naar communistische dictaturen. Het toont aan hoezeer het politieke midden naar rechts is opgeschoven …

Rebelse stad

Dames en heren politici, het programma van Zelzate  is een gewoon sociaaldemocratisch programma, dat in de jaren 70 nog een integraal deel uitmaakte van wat vandaag de sp.a is. Op de openbare televisie getuigde een Zelzatenaar dat de PVDA van vandaag de sp.a van vroeger was. Zowel inhoudelijk als organisatorisch plaatsen we daar weliswaar onze vraagtekens bij – waarover hieronder meer – maar als we puur naar dit programma kijken, dan lijkt ons dit zelfs geen radicaal links programma, doch: een gewoon sociaaldemocratisch programma.

Dit programma toont een sp.a die afstand neemt van de Derde Weg, en, alvast op plaatselijk niveau, een  echt alternatief formuleert op het liberale programma van privatiseringen en de city marketing van weleer. Wij zien hierin een mogelijke belangrijke en geloofwaardige doorstart van de sp.a.

Als het gaat over een lokale aanpak van de ecologische bedreiging en het zwerfvuil, dan zien wij moedige stappen die diametraal staan tegenover de aanpak van city marketeers. Er wordt, dames en heren liberale politici: geïnvesteerd! In plaats van de openbare diensten af te bouwen,  zal Zelzate kunnen rekenen op bijkomende aanwervingen in de groendienst. Om het sluikstorten tegen te gaan, gaat men de budgettaire impact onderzoeken van gratis huisvuilophaling en een jaarlijkse ophaling van grofvuil! Men gaat investeren in lokale energieproductie! Het bestuursakkoord leest als een reeks van investeringsplannen, naar personeelsbeleid, milieu, jeugd, huisvesting toe, die gericht zijn op het creëren van maatschappelijke meerwaarde! Dat is gevloek in de neoliberale kerk, die de maatschappij de laatste decennia kapot bespaard heeft.

Als sp.a Rood 2.0 scharen wij ons dus 100% achter de Zelzaatse sp.a-afdeling en achter dit bestuursakkoord. Zelzate zet de moedige stap om, in navolging van grote steden als Barcelona en Hamburg, de eerste fearless city in Vlaanderen te worden, zijnde een stad die rebelleert tegen de agenda van de hoger liggende beleidsniveaus.

sp.a is geen PVDA

Daarmee willen we natuurlijk niet zeggen dat de sp.a ‘als PVDA’ moet worden. Integendeel!

Vooral de sp.a heeft een historische plicht om een brede, catch-all partij voor de linkerzijde te zijn, met als rode draad socialistische waarden als emancipatie, democratie, gelijkheid en solidariteit. In de PVDA zien we een organisatie die strak in de leer is, en waar het interne debat onmogelijk is. De sociaaldemocratie is emancipatoir tot in de kern van haar ziel. Het is de taak van sp.a Rood – en bij uitbreiding de basismilitanten – om de partij deze ziel terug te geven. Dat doen we door strekkingen toe te laten en in alle openheid de discussie aan te gaan over de plaats van cultuur en religie in een rationeel opgebouwde maatschappij.

Daarnaast kunnen wij niet vaak genoeg beklemtonen dat sp.a Rood geen uitstaans heeft met het cultuurrelativisme dat de PVDA predikt. Religieuze dogma’s zijn niet van een gelijke orde als rationele en humanistische waarden. We willen daar geen millimeter op toegeven. Het bestuursprogramma blijft hier een beetje in de vage sfeer hangen. ‘Samenlevingsproblemen moeten erkend worden en aangepakt worden met respect voor alle inwoners. We maken van diversiteit een rijkdom,’ staat er te lezen. En verder: ‘Diversiteitspolitiek op basis van de rechten van de mens. We ondersteunen initiatieven die diversiteit op een positieve manier in de verf zetten.’

Het is onze mening dat de diversiteit en het respect hiervoor niet beter kan worden bekomen dan via de materiële weg: door een neutraal onderwijs, waar godsdienst plaats maakt voor één overkoepelend, levensbeschouwelijk vak. Door een overheid die tot in haar poriën neutraliteit uitstraalt. Een stad als Zelzate kan daarmee beginnen door haar stedelijk onderwijs te modelleren op het Fins model.

De sociaaldemocratie zal pas weer vooruit gaan als ze haar economische programma van de afgelopen decennia overboord gooit en duidelijke bakens uitzet voor een seculiere maatschappij. Hiervoor hebben wij ons Roodboek geschreven. In de tussentijd hopen wij dat de sp.a haar oren niet laat hangen naar de grote monden uit de andere politieke families.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s