Weten we nog waarmee we bezig zijn?

De commotie ter linkerzijde  is groot: de Antwerpse sp.a start de onderhandelingen met de N-VA. Krachttermen zoals verraad en sadomasochisme vliegen door de lucht.

Maar weten we nog wel waarmee we bezig zijn? Waarom we aan politiek doen? Wat onze doelstellingen zijn?

Voor sp.a Rood is dit in elk geval duidelijk. De wereld zoals we die vandaag kennen is aan het kapseizen: eeuwen van nietsontziende kapitalistische industrialisering hebben de ecologische draagkracht van de planeet fel aangetast. Als we niet snel ingrijpen dan zakken we met zijn allen door de vloer…

Veel hallucinanter dan het feit dat sp.a en N-VA nu onderhandelen, vinden wij nog steeds het gegeven dat Groen naar de kiezer trok met een fors ecologisch programma, om dan de onderhandelingen niet eens een kans te geven, enkel en alleen omwille van haar ambitie om… de neutrale kledingcode bij de openbare diensten (die steevast als ‘hoofddoekenverbod’ misnoemd wordt) af te schaffen. Voor het afwenden van de ecologische catastrofe (die ook op lokaal vlak dient aangepakt, ‘think globally, act locally’ weet je wel?) was er ineens nog wel wat tijd. Dat kan blijkbaar wachten tot 2024.

 

Welnu, dat laatste is absoluut niet het geval. We zijn dus blij dat de Antwerpse sp.a-leiding haar verantwoordelijkheid neemt en alsnog een poging zal ondernemen om het stedelijk beleid de komende zes jaar sociaal en ecologisch bij te sturen. NU, en niet in 2024.

 

Er staan wat dat betreft zeer interessante ideeën in het programma van de Antwerpse sp.a. Onder andere zijn de socialisten er zich van bewust dat de haven een krachtig potentieel biedt om de stad van duurzame energie te voorzien. De partij zal er nu voor moeten zorgen dat ze een aantal van die ecologische thema’s kan doorgedrukt krijgen, maar dan op een uitgesproken sociale manier. Voor ons wil dat zeggen: op een manier waarop niet alleen de zwaksten, maar de overgrote meerderheid, de werkende bevolking in deze stad, het verschil voelt. Duurzame en sociale energiezekerheid voor elke Antwerpenaar. Daar kan de burgemeester toch niet tegen zijn? Sp.a Rood heeft wat dat betreft een aantal zeer concrete voorstellen bezorgd aan Tom Meeuws. Stuk voor stuk voorstellen geïnspireerd op het partijprogramma, en die allemaal met elkaar gemeen hebben dat ze onze stad op een sociale manier gezonder en duurzamer maken. Elke Antwerpenaar moet de verandering op een positieve manier voelen in de portemonnee, na jaren van groeiende polarisering tussen arm en rijk. Het moet maar eens gedaan zijn met het voeren van een beleid ten gunste van de rijken, maar evenmin moet dat vervangen worden door een beleid dat enkel ten gunste is van de armen. Enkel als iedereen erop vooruit gaat kan er draagvlak worden gevonden voor solidariteit.  Het lijstje van technocratische desiderata die de Antwerpse onderhandelaars de komende dagen toegeschoven zullen krijgen is lang. Maar we willen er bij de sp.a-leiding op aandringen om dit achterliggende principe niet uit het oog te verliezen: duurzaamheid die sociaal is voor iedereen. Samen vooruit. Alleen zo kan de diepe en brede kloof tussen N-VA en sp.a worden overbrugd, en nog wel op een manier waarop de sp.a hét verschil maakt. En natuurlijk zal het resultaat van die onderhandelingen ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de leden. Wat dat betreft zijn we het volkomen eens met Wij Zijn Socialisten.

 

Weten we nog waarmee we bezig zijn? Sp.a Rood koestert niet noodzakelijk de ambitie om de ene partij groot te maken en een andere partij klein te krijgen. Natuurlijk zijn we ervan overtuigd dat de samenleving gebaat is bij een zo sterk mogelijke sociaaldemocratie, en dat onze aanpak daartoe bijdraagt. De Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu peilde in een aantal opeenvolgende klimaatenquêtes (2005, 2009, 2013, 2017) naar de houding van de Belgen ten aanzien van de klimaatverandering. Daaruit blijkt onder meer dat steeds meer Belgen klimaatverandering als een probleem zien dat een dringende aanpak vereist, te vinden zijn voor een geleidelijke omschakeling naar een koolstofarme economie en maatschappij, en dat ze grotere inspanningen van de overheid verwachten om klimaatverandering tegen te gaan (https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/belgie/perceptie-van-de-belg). Een sociaaldemocratie die sterk op haar rode strepen staat om groene maatregelen door te drukken met een sociaal karakter gaat dus een mooie toekomst tegemoet. Zeker nu Groen het op dat vlak laat afweten om zich bezig te gaan houden met identitaire achterhoedegevechten. Het is een formule die de Antwerpse socialisten niet enkel in staat stelt om de bestuursdeelname te overleven. Het is een formule die bovendien het perspectief biedt om in 2024 de verkiezingen te winnen.

 

Maar partijen en partijpolitiek zijn een middel, geen doel op zich. Waar wij mee bezig zijn, dat is proberen om een humane, kwalitatief hoogstaande toekomst te verzekeren voor onze kinderen en kleinkinderen. We wensen de Antwerpse sp.a-onderhandelaars daarom veel succes en doorzettingsvermogen toe.

bezig

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s