Eerste horde genomen: sp.a slaat een sociaal bruggenhoofd met 5.000 sociale woningen en 11.000 extra plaatsen in het onderwijs

Onze vorige woorden, over de existentiële fase van de socialisten, zijn nog niet koud, of hier is de witte rook: N-VA, Open vld en … sp.a, stellen hun ontwerp-bestuursakkoord voor. Hiermee doen de socialisten wat Groen in Antwerpen niet wilde doen: de handen, armen en voeten vuil maken en inbreken op de rechtse hegemonie, zowel op stedelijk, als op nationaal vlak. Op basis van dit akkoord kunnen we zeggen dat de sp.a in Antwerpen een moedige stap zet om het rechtse beleid van de afgelopen jaren een sociaal gelaat te geven. In de oppositie valt voor een zieltogende partij niets te zoeken.

Niet alleen dat, door hard in te zetten op een aantal goed uitgekozen speerpunten uit het socialistische programma – punten die iederéén aangaan – ligt de weg voor sp.a in Antwerpen open om de komende 6 jaren de neergang van de sociaaldemocratie te keren. Wij steunen dus dit akkoord, temeer omdat het ons gaat om de toekomst van de sociaaldemocratie op langere termijn. Het volstaat niet om in de oppositie te zitten, en Antwerpen en de Antwerpenaren op te offeren aan het altaar van de nationale politiek. Dat is iets wat andere stemmen en strekkingen op links duidelijk wél voor ogen hebben.

Met drie onderhandelaars waren ze, en binnenkort zijn ze misschien met drie schepenen. Niettegenstaande het kleine gewicht dat we in de schaal kunnen werpen, laat het bestuursakkoord scherpe socialistische tandjes zien, en omgekeerd ook niet onbelangrijk: een gepacificeerde, verzoenende N-VA die plots aan haar achterban een deal met die vermaledijde sossen zal moeten uitleggen. De titel van het akkoord, ‘De grote verbinding’, zegt al duidelijk dat sp.a in een andere schuif ligt dan CD&V: tactisch heeft De Wever blijkbaar de ambitie om meer naar het centrum op te schuiven en CD&V er definitief af te rijden, eerder dan het socialisme de doodsteek te geven, tenminste in Antwerpen toch. BDW spreekt over een ‘nieuwe ploeg’, waar ‘het respect en het vertrouwen’ doorheen de gesprekken zijn gegroeid.

Zonder N-VA was geen enkele coalitie mogelijk, tenzij met het Vlaams-Belang. Door niet langs de zijlijn te blijven staan gaat deze neoliberale partij nu wel 5000 bijkomende sociale woningen bouwen, praktijktesten invoeren en de stad klimaatneutraal maken. Daar zou met een veilig kamperen in de oppositie niets van in huis zijn gekomen. Dat is de weg die Groen gekozen heeft door voluit te gaan voor de neutrale kledingcode als breekpunt, en niet haar uitstekende ecologische programma. Het klimaat kan wachten tot 2024.

Sp.a Antwerpen lijkt er als – behoorlijk belangrijke – afdeling in te slagen, om de N-VA – en met haar de hoofdvogel BDW – in de verdediging te dwingen. Met inhoud. Met de kracht van enkele welgemikte speerpunten. Dat verdient zonder meer ons respect. Het belang voor de nationale politiek kan niet groter (en boeiender) zijn. Antwerpenaren gaan de komende jaren een socialistische touch in het bestuur voelen. Dat wil niet zeggen dat wij volledig naïef zijn en blind zijn voor de verzuchtingen van een deel van de basis die ongerust is. Sp.a Rood, de linkervleugel van de partij, zal de stok achter de deur zijn om de uitvoering van dit akkoord te garanderen indien de afdeling Antwerpen dit akkoord goedkeurt. Wij zullen binnen de partij dan ook pleiten voor zogenaamde imperatieve mandaten: dit wil zeggen dat men enkel datgene kan uitvoeren waarvoor men specifiek verkozen is. Doet men dit niet zal de mandataris via een systeem van permanente afzetbaarheid worden ontzet uit zijn ambt zoals beschreven in ons Roodboek.

Terwijl ontevredenen ter linkerzijde de apocalyps aankondigen en plechtig beloven het akkoord af te schieten ‘om principiële redenen’, zien wij in het akkoord een eerste horde. Wij zien de mogelijke kiem van wat veel meer kan worden voor sp.a op nationaal vlak.

In een interne nota aan Jinnih, Tom en Yasmine hebben wij vanaf het begin van de onderhandelingen gepleit voor het trachten doorduwen van enkele welgemikte speerpunten, die de aandacht van de vele politiek daklozen, N-VA’ers en jongeren op een verrassende en positieve manier weer naar ons zou trekken. Een deel van de genezing van de partij ligt erin om ons los te weken van het imago een partij te zijn van en voor minderheden: migranten, armen, boomknuffelaars. Zo’n imago kan een sociaaldemocratische partij missen als kiespijn. Een sociaaldemocratische partij moet uiteraard opkomen voor élke zwakkere en álle minderheden, maar mag niet vergeten dat ze een brede middenklasse moet kunnen aanspreken. Ze moet breed en emancipatoir zijn.

Wij zien tal van onze speerpunten, die deze bredere lagen interesseert, terug in het bestuursakkoord.

  • Op het vlak van wonen belooft men 5.000 bijkomende sociale woningen, zowel in renovatie, als nieuwe. Er zijn woningen die erg oud zijn waar de verwarming meer kost dan de huur. Momenteel zijn er 30 000 units, dat is dus een serieuze uitbreiding. Ter vergelijking, Gent zal 250 sociale woningen bijzetten per jaar nadat er vorige legislatuur 550 verdwenen. Om de hoge prijzen aan te pakken, kunnen kopers ervoor kiezen om alleen het pand te kopen, niet de grond. Hierbij heeft men duidelijk de mosterd gehaald bij de Burlington Land Trust, ooit nog opgezet door ene Bernie Sanders. Men werkt aan een huurmodel voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren.
  • Men gaat de strijd aan tegen de slechte kwaliteit van woningen en huisjesmelkers aan de hand van een verplicht woonconformiteitsattest, door meer controle, door een betere strijd tegen huisvuil. De leefbaarheid van woonblokken wordt aangepakt.
  • Er wordt veel ambitie getoond wat betreft mobiliteit en de modal shift. Er wordt werk gemaakt van een autoluwe binnenstad en van buurtparkings in de wijken, om ‘de straten terug te geven aan de bewoners’. Men wil de fietsers- en wandelbrug ter hoogte van de Kennedy-tunnel realiseren. Verder wordt gesproken van fietscorridors en een Antwerps vervoersbedrijf. Van de aanpak van gevaarlijke kruispunten en van vrachtwagenroutes en -venstertijden. Open vld’er Philippe De Backer spreekt van ambitieus plan en een ‘terugkeer naar de logica’. Wij zien veel elementen van het sp.a-programma opduiken.
  • Sluikstort wordt aangepakt door strenger te controleren. Overtreders kunnen worden beboet door ze te verplichten om geld te sorten op hun sorteerpasjes. Naar het voorbeeld van Rotterdam gaan ‘stadsmariniers’ veiligheids- en andere problemen en overlast in kaart brengen.
  • Wat onderwijs betreft wil men 11.000 nieuwe plaatsen voorzien. Kansarme kinderen kunnen naar school met de steun van het OCMW. Men maakt werk van de ongekwalificeerde uitstroom, wat opnieuw een concrete eis was van sp.a. Men zet uitdrukkelijk in op emancipatie bij vrouwen en kinderen.
  • Het hele ontwerp-akkoord is doorspekt met verwijzingen naar ‘onze gedeelde normen en waarden’ en ‘de Nederlandse taal’, naar de Verlichting en emancipatie. Critici en de pers zien hierin een toegift van de socialisten, maar dat is het niet – of toch niet voor een groot deel van de (verloren gegane) achterban. Sp.a Rood juicht dit dan ook ten zeerste toe omdat het rechts op dit terrein de wind uit de zeilen zal nemen. De praktijktest is wél een duidelijk compromis, maar sp.a Rood is alleszins blij dat de neutrale kledingcode in de openbare dienstverlening overeind blijft. De tegenstanders binnen de partij ten spijt, gaat dit rust brengen in de partij en mensen opnieuw richting sp.a lokken. ‘Waarden en normen’ mogen immers niet het monopolie zijn van nationalistische, territoriale partijen; het zijn uitgesproken socialistische principes! Terecht zet men dan ook duidelijk in op een actief antidiscriminatie- en antiracismebeleid.

Wij hebben bewust een aantal speerpunten gekozen die we als sp.a Rood fel gepromoot hebben. Het ontwerp-akkoord is natuurlijk nog veel uitgebreider, en moet eerst nog worden voorgelegd aan de leden van de drie partijen.

Voor sommigen zal het nooit genoeg zijn en zij breken dit akkoord momenteel op de sociale media af.  Wij zeggen: wie meer wil moet ook maar voor meer sp.a-kiezers -en leden zorgen. Sp.a Rood zal zich daar ten volle voor engageren en verder de linkse tendens binnen de partij zijn.

Samenvattend: 5.000 sociale woningen (weliswaar inclusief renovatie), 11.000 plaatsen in het onderwijs erbij, slimme maatregelen tegen sluikstorten en een meer seculier profiel. Meer zat er niet in met de kaarten die de kiezer ons gegeven heeft. Knap onderhandeld dus. Wij roepen de leden dan ook op om morgen het akkoord te steunen.

Namens sp.a Rood 2.0:

Antoon Stessels, sp.a Antwerpen, 0487 523 325

Laurens Deprez, sp.a Leuven, 0493 787 854

Erik De Bruyn, voormalig kandidaat-voorzitter

Volg onze blog: http://socialistischepartijrood.com

Discussieer mee op Facebook: https://www.facebook.com/socialistischepartijrood/

Lees ons Roodboek: https://www.roodboek.be/

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s