Interview SP.a rood met de Gele Hesjes

De redactie van SP.a rood kon in contact komen met de Belgische Gele Hesjes en nam een interview af. Nu de beweging terug in kracht toeneemt en ook de transportbonden actie ondernemen lijkt het relevanter dan ooit om met hen in dialoog te gaan. De vragen werden in een google document opgesteld en aan de Gele Hesjes overgemaakt om collectief op te antwoorden. Wij hebben besloten het interview integraal over te nemen zonder wijzigingen of omissies. We laten het aan onze lezers en volgers om conclusies te trekken. We vragen ook uitdrukkelijk aan onze sympathisanten en de partij: welke conclusie trekt u uit dit interview?

SP.a Rood: https://www.sott.net/article/402396-What-do-the-protesters-in-France-want-Check-out-the-official-Yellow-Vest-manifesto  bevat een lijst met eisen van de Gele Hesjes. We konden de origine niet achterhalen, maar het circuleert wel op de Franse sociale media. Hebben de Belgische Gele Hesjes dezelfde eisen, of zijn er verschillen?

De eisen komen in grote lijnen overeen met deze van ons. Het zijn vooral de financiële problemen die de drijfveer zijn. Maar gaandeweg komen er ook eisen bij om het systeem te veranderen, want we merken dat met (kleine) financiële compensaties de oorzaak niet wordt aangepakt. En aangezien we strijden voor een toekomst voor onze kinderen, willen we wel een grondige en langdurige aanpak.

Deze lijst circuleert een beetje in alle landen omdat het de compleetste is die er momenteel is. Doordat we het in België iets beter hebben dan in Frankrijk, voelen we dat onze Gele Hesjes eerder focussen op het systeem, terwijl Frankrijk echt wel concrete financiële plannen op tafel legt. Terwijl de woede in Nederland dan eerder gekeerd is tegen de regering.
De Echte Gele Hesjes hebben nog geen concrete lijst. Omdat we die willen opstellen zoals we het in Brussel willen zien: bepalen door referendum.

 

SP.a Rood: Jullie beweging begon in Frankrijk. Wat was voor jullie het signaal of de aanzet om ook in België iets gelijkaardigs te beginnen?

Wel, het onrecht. Dit is de belangrijkste drijfveer waardoor onze beweging ook uitdeint naar heel Europa… en zelfs verder. De hoge brandstofprijzen waren ook hier de motor, want een tankbeurt van meer dan 60 euro iedere week, is een belasting die je heel direct voelt.

Maar in ons land zijn ook de politieke affaires een zeer groot cadeau geweest voor onze beweging. Als je hoort dat die mensen 300.000 oprotpremie krijgen, dan laat dit niemand onbewogen. Zelfs de hoge lonen van ‘volksvertegenwoordigers’ moeten eruit, als je je volk vertegenwoordigt, dan weiger je wat meer is dan het gemiddeld loon van het volk dat je vertegenwoordigt.

Maar er heeft nog iets mee gespeeld in het ontstaan van onze beweging: Fake news! We kunnen dan misschien wel eens lachen met Trump, de sociale media en de vele onafhankelijke reporters doen ons de wereld anders bekijken. En dan kom je al snel tot de vaststelling hoe ook ons nieuws op vtm en op de vrt ‘verbloemd’ is. Maar hoe ook de vele berichten op sociale media fake zijn… en dit raakt steeds meer in schril contrast met de werkelijkheid. Dus het is die kloof die het startsignaal was.

 

SP.a Rood: Waarvoor komt men in België op straat? Enkel de brandstofprijs? Of is er onvrede over de ‘graaicultuur’ ? Of over het democratisch deficit vanwege multinationals en de EU?

De brandstofprijs is slechts de druppel op de hete plaat. Maar onze echte hoofdprijs is de onrechtmatige verdeling van het kapitaal in deze wereld. En dan hebben de Gele Hesjes niet zozeer een probleem met iemand die meer of veel verdient. Het zijn de lasten (die de gewone burger wel betaalt) waar de elite aan ontsnapt, de winsten die verdwijnen (in plaats van deze te herinvesteren in ons eigen land), de bedrijven die nul procent belasting betalen die onze echte woede uitmaakt. Kijk, we gaan als Geel Hesje door tot de 5% rijksten evenveel in procenten bijdragen als jij en ik, en de grote bedrijven verplicht worden hun winsten terug te geven aan het volk.

Tot zolang de regering dit niet oplegt EN uitvoert, let op loze beloften trappen wij niet meer in, gaan wij steeds maar kwader worden. Want lapmiddeltjes arriveren steeds weer volgens het vestzak/broekzak principe op onze schouders. Dus we willen nu sluitende garanties dat het zich binnen enkele jaren niet herhaalt.

En dan is er nog een tweede grote wens: een compleet nieuw bestuur in Brussel. Dit moet enorm afgeslankt worden (minder regeringen, minder ministers), dit moet anders worden vertegenwoordigd en het referendum moet verplicht worden. De uitkomst van dit referendum moet bovendien bindend zijn. We zien het als de Senaat (die men nu toch als verouderd beschouwt) die vervangen moet worden als een vorm van continue en modernere volksvertegenwoordiging/raadpleging. Met alle online technieken kan men nu perfect zijn volk raadplegen voor alle belangrijke en grote twistpunten. Het ouderwetse principe van slechts één keer om de 5 jaar kiezen voor iemand die ons vertegenwoordigt moet eruit. Want dit zorgt voor te veel ‘postjespakken’ en ‘een continue interne verkiezingsstrijd’… terwijl voor niks meer rekening wordt gehouden met het volk.

Een derde wens is een eerlijker Europa. Europa moet zijn burgers dienen in plaats van handelsbelangen. Europa moet ook één (h)echte structuur worden, die zijn burgers beschermt. De doorgeslagen vrijhandel moet weer ingeperkt worden, waardoor we terug zelf gaan produceren. En de dure parlementariërs moeten ook grondig aangepakt worden.

 

SP.a Rood: Wat we al een paar keer gehoord hebben: de prijs van migratie wordt afgewenteld op de werkmens, maar het betekent voor de baas extra winst, en de arme werkmens heeft geen stem in die situatie. Vertolken jullie een algemeen onbehagen van velen dat ze geen grip meer hebben op de supranationale besluitvorming en de migratie?

Migratie is een heikel punt. Maar het leeft enorm bij de Gele Hesjes. Alleen doordat wij steeds zeggen er te zijn voor alle burgers, betekent dit dat wij rekening moeten houden met ieders wensen. De Gele Hesjes zijn links EN rechts. Al zijn dit termen die we eigenlijk niet meer willen horen, wij spreken liever van wit en zwart, met een gezonde mening en visie die dan ‘grijs’ is. Want het kinderlijk gedrag van de rechterflank die niet liever doet dan die tweestrijd in leven houden zijn alle Gele Hesjes beu.
We zijn niet politiek gedreven. We zijn gewoon rechtuit voor een betere wereld. En dat grijs betekent ook niet dat we op zoek gaan naar een compromis van wit en zwart. Neen dat grijs bekomen we door een combinatie te maken van goede witte punten en goede zwarte punten.

Dit verklaard te hebben moet de we ook het probleem migratie oplossen met ons gezond verstand. De multiculturele wereld kunnen we niet meer terugdraaien. De migratie hebben we te danken aan onze bevoorrechte positie in deze wereld. Maar dit betekent ook niet dat we zomaar iedereen moeten onthalen en pamperen. Ons gezond verstand zegt ook dat die mensen gelijke kansen moeten krijgen zoals wij. Maar die moeten eveneens gelijke lasten dragen zoals ons. Dus een uitholling van onze sociale zekerheid kan absoluut niet ten koste van wij die er wel al jaren correct aan bijdragen. We moeten een oplossing vinden waarbij inwijkelingen (pas) voordelen krijgen in verhouding met wat zij bijdragen aan onze maatschappij. Voor wat hoort wat. En dan zal het protest tegen alles wat migratie betreft ook sterk afnemen.

 

SP.a Rood: De perceptie (en misschien ook de realiteit) is dat de Belgische Gele Hesjes zich vooral aan Franstalige kant bevinden. Hebben jullie een verklaring waarom het juist daar meer doorbreekt dan aan Vlaamse zijde?

We kunnen niet wegsteken dat er een taalbarrière is. Dit maakt dat de Walen zich iets sneller geraakt voelen, want we weten ook dat vele Walen eerder gericht zijn naar Parijs dan naar Brussel.

Maar we doen ons best. Steeds meer wordt vertaald. En nu de helft van Europa ook al meedoet met de Gele Hesjes zien we meer en meer evolutie richting het Engels als taal van de strijd… waardoor de informatie ook sneller wordt opgepikt.

 

SP.a Rood: Jullie meest zichtbare activiteit zijn natuurlijk de wekelijkse protesten. Organiseren jullie nog andere activiteiten intern, bijvoorbeeld discussies of lezingen over bepaalde onderwerpen? (deze vraag is optioneel, indien u niet kan of wil antwoorden mag u dit open laten)

Ja we zitten uiteraard samen. En de creativiteit komt ook goed op gang. We werken ook aan een duidelijke structuur, want we merken dat dit voor vele klassieke en oudere mensen blijkbaar een noodzaak is. Maar neemt de strijd precies wat af op straat, achter de schermen wordt steeds meer gepland en gebrainstormd.

Want we willen het huidige systeem volledig tot wankelen brengen. Dus onze vraag is hoe kunnen we Brussel blokkeren, zodat ze daar genoodzaakt worden tot verandering. Maar eveneens hoe kunnen we het kapitaal en de wereld van fake geld (ons geld is niet meer gewaarborgd door goud) doen instorten.
Want wat ons betreft zal onze wereld er over 10 jaar totaal anders uit zien. De helft van de jobs zullen overbodig zijn door robots. Maar in zo’n wereld moeten we wel allemaal gelijke kansen krijgen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten nog steeds een mooie toekomst hebben. Dus geld mag niet langer de drijfveer blijven. Wel talent, creativiteit, socialisme, … kan ons leven bepalen.

De gekste ideeën zijn op deze wijze al op tafel gegooid. Maar we zijn zeker dat we door debat ooit wel een geschikte oplossing vinden. De creativiteit van de mensen is zo groot.

 

SP.a Rood: Hebben jullie een idee naar de sociologische samenstelling van jullie groep? Gaat het om mensen die het water aan de lippen hebben financieel, of eerder om mensen die wel werk en geld hebben maar geen tijd, of mensen van allerlei slag die zich niet begrepen voelen door de politiek? Eerder jong of eerder oud? Mannelijk, vrouwelijk? (deze vraag is optioneel, indien u niet kan of wil antwoorden mag u dit open laten)

Onze leden komen uit alle klassen. Iedereen die het sociale onrecht begrijpt (of wil begrijpen) doet mee. We weten uit verschillende peilingen dat zo’n 8 op 10 burgers achter ons staan. En minder dan 1 op 10 is absoluut tegen. Onlangs was in België ook een peiling en die gaf resultaten in dezelfde grootteorde.
Daarom neemt niet iedereen actief deel aan de strijd. Maar als je op straat komt, komen steeds mensen met je praten. En die komen uit alle klassen.

Tot de actieve leden kunnen we echt wel zeggen zo goed als alle sociale lagen te raken. De superrijken (old money) niet, wat voor de hand ligt. Maar er zitten zeker kapitaalkrachtige burgers (new money) in onze middens. Dit zijn dan ondernemers die het gemaakt hebben, maar die bewust zijn dat hun kapitaal niet eerlijk wordt herverdeeld. Die merken dat onze maatschappij vierkant draait. Want burgers zonder koopkracht is een belemmering voor een bloeiende economie.
Al is de grootste groep uiteraard de lagere klassen. Die mensen voelen het onrecht het meest en hebben ook geen belemmering meer om op straat te komen. Alsook de zelfstandigen van een kmo nemen vaak een voortouw.

De middenklasse doet ook mee, maar daar zit nog heel veel vrees. Achter de schermen geven ze wel toe dat het dringend moeten veranderen. Achter de schermen plannen ze ook mee. Maar voor de wereld willen die hun façade nog wat beschermen. Van deze krijgen we dus steun, maar vuisten ontbreken.

Waar we ook nog een probleem hebben is de jeugd. De jeugd begrijpt ons niet goed. Logisch, want de klasse tussen 16 en 28 wordt tegenwoordig heel veel gesponsord door hun ouders, dus die begrijpen ook nog niet echt de financiële impact van onze wereld. Al is er in die groep wel heel veel nieuwsgierigheid.

 

SP.a Rood: We hebben gemerkt dat er onder de Gele Hesjes nogal wat vijandigheid is naar politici toe. Toch lijken de eisen ons hierboven een erg links pakket, de meesten staan zelfs in ons manifest, het Roodboek (www.roodboek.be), en worden binnen de sp.a gepusht door sp.a rood als de weg vooruit. Waarom vinden jullie (voorlopig?) geen aansluiting bij de politiek? Zijn er veel politiek geëngageerden in jullie groep denk je?

Hier hebben jullie het compleet mis. Het vertrouwen in de politiek is bij de Gele Hesjes compleet weg. Dit is ook de reden waarom wij een niet politiek parcours willen volgen en we ook alle politieke inmenging volledig op afstand willen houden. Gele Hesjes stellen dat het nu tijd geworden is dat de politiek maar eens gaat luisteren naar het volk. En niet andersom.

En al zeker niet slechts één keer om de vijf jaar.

Ok, uiteraard heeft iedereen zijn voeling met één of andere strekking of ideologie. Maar zie het maar eerder zoals ik hier al schreef ‘wit of zwart’. Dus het draait hem puur om de inhoud en niet langer hoe het plaatje eruit ziet.

Dus als de politiek bereid is om ons te volgen voor die inhoud. Voor die puntjes die erin staan. En als die daarvoor oplossingen kunnen aanreiken, dan zijn die welkom. Maar voor de rest zien wij in alle politiekers alleen maar postjespakkers. Alle politiekers zijn op dat vlak verziekt. Geen enkele partij die ooit aan de macht kwam heeft geen boter op het hoofd. Dus er is meer nodig dan een grote kuis. Of een herbronning.

Al realiseren wij ons ook wel dat het land door politiek bestuurd zal blijven. Maar het zal compleet anders moeten. We zien de regering meer als een soort denktank, aka werkplek, waar zal nagedacht worden over ons bestuur. Dus de regering moet meer iets worden van specialisten samen, die kunnen sturen aan de hand van ervaring en kennis. Maar daarnaast moeten de beslissingen bij het volk komen te liggen.

Dus eigenlijk doet de job als politieker er niet meer toe, als je de capaciteiten niet kunt bewijzen. In Brussel gaan zitten puur omdat je verkozen wordt op basis van populariteit moet eruit.

Trouwens een vergelijkbare houding hebben de Gele Hesjes tegenover de vakbond. Die staan ook voor een dringende reorganisering, want de top geeft blijken van helemaal geen voeling meer te hebben met het volk. Terwijl die vakbonden juist waren ontstaan om het volk te dienen.
Dus militanten en gewone afgevaardigden ja, met die gaan we graag samen de strijd aan. Maar de piramidale structuur aan de top is voor ons de belemmering om met de vakbonden aan zich samen te werken. Ook hier moeten de postjespakkerij eruit als ze niet meer staan voor en/of luisteren naar het volk, maar enkel nog denken aan hun eigen voordeel.

 

SP.a Rood: Omgekeerd, waarom vindt de politiek geen aansluiting bij jullie? Is er enige interesse vanuit de politiek om met jullie beweging aan de slag te gaan, om jullie te horen?

We voeren wel enige benadering naar de Gele Hesjes. En dat merken we wel. Maar hoe denk je dat wij ons hierbij voelen. De politiekers denken al 30 à 40 jaar niet meer aan het volk. En we zien de politiekers als de marionetten van de banken en de aandeelhouders. En bovendien ontvangen wij geen enkele signalen dat er ‘echt’ iets wil ondernomen worden tegen de ongelijkheid in onze wereld. Ook hier de eerste voorwaarde: zet het kapitaal op zijn plaats en vooral durf dit openlijk verkondigen dat het kapitaal vanaf nu jullie vijand is… en dan pas gaan er deuren open gaan.

Op dat vlak zouden we van de linker flank nu net wat meer inzet verwachten. Maar de hele sp.a zijn op dat vlak mietjes geworden. Slaven van de rechterkant.

En dan horen we bij vele Gele Hesjes gelukkig is er nog PVDA. Want die zoeken wel openlijk toenadering. Die geven wel blijken onze grieven enigszins te begrijpen en die durven het ook publiekelijk zeggen. Alleen voelen we ons bij de PVDA wel nog in de steek gelaten naar oplossingen qua het kapitaal. En ze laten ook geen oplossingen toe met de ‘gezonde oplossingen van zwart’

Als Sp.a hebben jullie alle kansen verprutst. Want het voorstel sp.a-Rood was inderdaad voor een groot deel waarvoor wij nu op straat komen. Alleen door mee te doen met de #kindertuin en jullie gedurende 5 jaar niet te profileren, is jullie partij op sterven na dood… en zien wij ook geen enkele kans op nog heropleven. De burger zal ‘de socialisten’ nooit nog vertrouwen. Of je gaat moeten afkomen met de witblad techniek. Misschien is wel een nieuwe sociale partij gewenst, maar dan één die zich zowel links als rechts plaatst.

 

SP.a Rood: Jullie revolte van onderuit in combinatie met de eisen scheppen het beeld van de gewone man tegen het grootkapitaal. Hoe komt het volgens jullie dat de socialisten hier geen garen bij spinnen?

Kunnen we kort op antwoorden: rood is het nieuwe blauw geworden, daarom compleet afwezig. De afgelopen 5 jaar moesten wij een oppositie hebben die zich kon inleven met de burger. Geen lepe spelletjes…

 

SP.a Rood: Voor de oudere organisatoren indien die er zijn: wanneer zijn de socialisten naar jullie aanvoelen gestopt met het luisteren naar gewone mensen als jullie?

Zowel jong als oud antwoordde hier in onze discussie: hebben die ooit geluisterd?
Ik denk dat je nu het jarenlang negeren van wat we echt willen, van steeds maar weer te gaan zoeken achter ‘het compromis’, waarbij geen enkele politieker verlies leed (qua uitstraling) … nu regelrecht in jullie gezicht ontploft. Kijk, een grijze oplossing bestaat niet! Het is een samenstelling van witte en zwarte punten. Waarom het wit of zwart is kan je in principe goed uitleggen aan de burgers. Want daarvoor werkt het gezond verstand. Waarom het grijs is, eug nog mossel nog vis, daarbij ga je steeds maar weer in discussie, maar verlies je alle grip met de essentie.

En de essentie was (in het sociale luik) dat de burger meer vergoed diende te worden, meer beschermd diende te worden. En daar hebben jullie zich door de blauwe laten leiden. En het kapitaal kreeg steeds weer de bovenhand. De situatie is nu te vergelijken met de Middeleeuwen, met de slavernij… En past dit bij de sociale gedachte?

 

SP.a Rood: Wat zou er nodig zijn qua veranderingen in de politiek opdat jullie je vertrouwen in de politiek zou herstellen, of toch tenminste dat jullie het gevoel hebben gehoord te worden? Hebben jullie het gevoel dat er een discussie zal plaatsvinden over het onbehagen en boosheid van de gele vestjes?

Laten we eindigen met onze breekpunten: directe democratie, bindende volksreferenda, burger budgetten voor de lagere klassen (herverdeling rijkdom), eerlijker economie en eerlijker belastingen.

Voor discussie staan we uiteraard altijd open. Maar de tijd van zand in de ogen te laten strooien is voorbij. Op dat vlak hebben we alle trucs uit jullie hoge hoed wel door. Er zullen duidelijke engagementen moeten komen. En we gaan voor altijd blijven waken. Ja, we staan aan de eerste stappen van een nieuwe revolutie, zoals de sociale revolutie er één was. Dus we moeten jullie deze geschiedenis niet uitleggen zeker 😉

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s