De nationalistische of de socialistische keuze: harmoniseer de programma’s

De ontwerptekst voor het verkiezingsprogramma van 2019 is klaar. Deze tekst zal voorgelegd worden aan het Go Left congres op 16 februari 2019 in Antwerpen, maar eerst zullen leden en afdelingen amendementen indienen.

Voor we verder gaan, toch deze opmerking: het document is 162 blz. lang en de tijd om te amenderen is eerder beperkt. Leden met een voltijdse baan vallen dus uit de boot tenzij ze uitzonderlijk geëngageerd zijn en hun vrije tijd hiervoor opgeven. Mensen daarentegen die vrijgesteld zijn, voor de partij werken en tot de partij bureaucratie behoren zullen in verhouding veel meer kunnen doorwegen. Dit is een gemiste kans om de interne partijdemocratie maximaal te laten werken.

Op dat vlak is de PS toch wel een stuk verder: onze zusterpartij gaat voor haar congres op 17 maart een grote volksbevraging houden. De partij wil 2,5 miljoen gezinnen in Wallonië en Brussel 20 sociale, economische en milieuvoorstellen en vijf financiële maatregelen voorleggen en vraagt hen die een quotering te geven van 1 tot 10. Is het teveel gevraagd dat de grasmarkt ook zoiets organiseert? Of is onze partij daar organisatorisch niet meer toe in staat?

De ontwerptekst dan: door de omvang van de tekst, de beperkte tijd en omdat we sp.a rood een constructieve houding willen hebben zullen we dus niet op zoek gaan naar de kleinste ideologische verschillen maar zullen we enkele hoofdpunten aanraken. Zoals we dat eerder zeiden over de nieuwjaarsspeech van de voorzitter is de ontwerptekst verrassend helder, concreet en links. Toch merken we dat sommige dingen nog aarzelend zijn, en dat sommige die de verkiezingsagenda zouden bepalen gewoon afwezig zijn.

Heel concreet bedoelen we hier het terugdraaien van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 en het op tafel leggen van een kortere werkweek als antwoord op de crisis.

 

Wettelijk pensioen op 65

In de ontwerptekst kunnen we als eerste resolutie meteen het volgende lezen:

Resolutie 1 – Na een loopbaan van 42 jaar, heb je recht op een volwaardig pensioen. De leeftijdsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen vervalt. [Mensen die niet voldoen aan de loopbaanvoorwaarde, kunnen toch op pensioen op 65 jaar.]

Dit komt neer op een wettelijk pensioen op 65 jaar. Durf dit dan ook zo stellen, onomwonden en zonder doekjes, en wijs op de ondemocratische staatsgreep die nodig was voor een pensioen op 67. Daarom roept sp.a rood op om in zoveel mogelijk afdelingen volgende toevoeging als amendement voor resolutie 1 in te dienen:

Dit komt neer op het terugdraaien van de staatsgreep die Michel I uitvoerde: geen enkele burger heeft gestemd voor de verhoging tot 67 jaar, ook niet diegenen die voor een van de regeringspartijen gestemd hebben. In al hun programma’s voor de federale verkiezingen stond expliciet dat ze niet aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 zouden raken, en de eerste regeringsdaad van Michel I was deze belofte breken. Een allereerste maatregel die wij onvoorwaardelijk voorstellen is dat de wettelijke pensioenleeftijd teruggebracht wordt tot 65 jaar. Hier maken wij een breekpunt van voor regeringsdeelname.

Reken er maar op dat de pers dit zal oppikken, we kunnen de kop al zien: socialisten willen pensioenleeftijd terugdraaien tot 65. Daarmee dwingen we de andere partijen kleur te bekennen op dit onderwerp, en bepalen we de verkiezingsagenda. Op dit sociaal-economisch thema spelen we een thuismatch, en zullen de identitaire partijen veel minder uit de verf komen.

Dit kadert ook in een harmonisatie van ons programma met dat van de PS in Wallonië. De PS is veel meer onomwonden over de pensioenleeftijd: ramener l’âge légal de la retraite à 65 ans laat weinig aan de verbeelding over.

 

Een kortere werkweek

Resoluties 138 en 139 handelen over arbeidsduurvermindering zonder loonverlies.

resolutie 138 – Technologische evoluties en digitalisering maken dat hetzelfde kan geproduceerd worden op kortere tijd. Dit maakt het mogelijk om de arbeidsduur te verminderen zonder inkomensverlies. Dat is immers het verdelingsvraagstuk: gaat de opbrengst van die toegenomen productiviteit naar de eigenaars van de robots of naar tijd voor de mensen. Wij willen het tweede. We ondersteunen de ondernemingen om de stap naar een verlaging van de arbeidsduur te zetten via een loonkostensubsidie die de overgangs-kost ondersteunt. Het bedrag van die subsidie is gradueel, zodat iedere (verdere) stap bijkomend ondersteund wordt.

Ook hier stellen we vast dat de intentie goed is, maar dat men te vaag is en het conflict niet wil aangaan. Een loonkostsubsidie maakt dat de kostprijs voor een arbeidsduurvermindering door ons allemaal gedragen zal worden, zelfs door die werknemers die er niet van kunnen profiteren door het optionele karakter ervan. Dit zal de solidariteit tussen alle werknemers ondergraven, en diegenen die er niet van kunnen profiteren opnieuw het gevoel geven door de socialisten in de steek gelaten te zijn.

Ons lijkt het beter aan te sturen op een harmonisatie van ons programma met dat van de PS. Di Rupo bracht in de zomer van 2017 het boek Nouvelles conquêtes uit. Daarin bepleitte hij de werkweek van vier dagen met loonbehoud.  Indertijd werd dat afgeschoten door John Crombez en de sp.a. Volgens sp.a rood was dat een blunder van jewelste.

Ondertussen is dat idee gemeengoed geworden in de PS. Bovendien is de arbeidsduurvermindering al lang een actiepunt van het ABVV, en zal de opname ervan in ons programma veel doen om het vertrouwen van vakbondsleden terug te winnen.

Durf duidelijk stellen dat je prioriteit ligt bij een arbeidsduurvermindering, een werkweek van 32 uren of 4 dagen naargelang de sector. Ook duidelijk maken dat de kostprijs hiervan niet gedragen zal worden door de gewone mensen, maar door de bedrijven en rijken die de afgelopen jaren meermaals langs de kassa passeerden. Dat is onze argumentatie in het Roodboek.

Copy paste het voorstel van de PS, copy paste het voorstel uit het Roodboek. Ons maakt het niet uit. Door het lanceren en debatteren van dit soort ideeën kunnen wij als socialisten terug de politieke agenda claimen, en het identitaire overstijgen. Laat de NV-A zich maar uitspreken over dit soort ideeën zodat duidelijk wordt dat hun dominante vleugel de multinationals verkiest boven de Vlamingen.

Daarom roept sp.a rood op om in zoveel mogelijk afdelingen volgende aanpassing als amendement voor resolutie 138 in te dienen:

resolutie 138 – Technologische evoluties en digitalisering maken dat hetzelfde kan geproduceerd worden op kortere tijd. Dit maakt het mogelijk om de arbeidsduur te verminderen zonder inkomensverlies. Dat is immers het verdelingsvraagstuk: gaat de opbrengst van die toegenomen productiviteit naar de eigenaars van de robots of naar tijd voor de mensen. Wij willen het tweede. Onze prioriteit ligt bij een arbeidsduurvermindering, een werkweek van 32 uren of 4 dagen met loonsbehoud naargelang de sector. De rekening hiervoor komt uitdrukkelijk bij de rijken en de bedrijven te liggen als compensatie voor de gestegen productiviteit van de Belgische werknemers. Door het lanceren en debatteren van dit soort ideeën kunnen wij als socialisten terug de politieke agenda claimen. Bovendien is de arbeidsduurvermindering al lang een actiepunt van het ABVV, en zal de opname ervan in ons programma veel doen om het vertrouwen van vakbondsleden terug te winnen. Hier maken wij een breekpunt van voor regeringsdeelname.

 

Conclusie: wie gaat de dans leiden?

Er zijn maar twee politieke families die in aanmerking komen om na de verkiezingen de politieke dans te leiden: de socialistische of de nationalistische. Dat geeft aan een stem op de sp.a een uitermate strategisch gewicht: het zal vooral van het verkiezingsresultaat van de sp.a afhangen of de socialistische familie al dan niet de bovenhand krijgt. Harmoniseer daarom zoveel mogelijk de programma’s van sp.a en ps. Indien we dat doen zal de boodschap eens zo luid klinken, zal het socialistische blok incontournable zijn, en zullen de mensen niet vergeten dat we een tastbaar verschil gemaakt hebben rond pensioen en arbeidstijd. Indien we als socialisten opnieuw een ontvoogdende progressieve rol spelen zal onze geloofwaardigheid die we de afgelopen decennia verloren hebben hersteld worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s