“Het echte probleem hebben ze precies nog altijd niet door” … Statiegeld als lakmoesproef of ze het eindelijk beginnen te begrijpen. (Bijdrage Luc De Rooms)

Het citaat in de titel komt uit The Big Ask van 2008!

In 2019 gaat Crevits een conferentie met 300 scholieren organiseren, in de hoop hun elan te breken (?), Beke slooft zich uit om te zeggen hoe goed we toch al wel bezig zijn, ja het kan nog “ietsje meer”, Rutten haalt een voorbeeld aan van één project in Kortrijk met een paar tientallen mensen (is nog goed ook, doe ik niets van af) en N-VA bekeert zich tot het ecorealisme en pleit voluit voor kernenergie en technische oplossingen, geen gezever over onhaalbare gedragsveranderingen …

Vooral dat laatste is bijzonder raar want één van de meest evidente, kant en klare oplossingen voor een groot deel van het zwerfvuil én stimulans tot het maken van andere producten is statiegeld (en uitgebreide ecomodulatie en productnormering), maar dat wordt nu juist tegengehouden, dat gaat “men” nu eens oplossen door… u raadt het niet… gedragsveranderingen te stimuleren. Vooral door deze mensen die zich nu strategisch, wel overwogen bekeerd hebben tot het ecorealisme.

één van de grootste handvaten in het klimaatverhaal: ruimtelijke ordening, bouwverordeningen dus, worden nauwelijks beroerd. Er wordt nogal altijd gebouwd zonder verplichte zonnepanelen, zonnecollectoren of regenwater als voornaamste waterbron. Een van de meest sprekende voorbeelden van falend beleid is dat we nog altijd nieuwe woningen laten bouwen waar drinkwater gebruikt wordt om toiletten mee te spoelen.

Natuurlijk maakt elke ingreep, elke regel of verbod het bouwen van een eigen huis duurder, ik zeg maar verbod op gebruik van asbest, minimum K-waarden, verplicht afvallokaal in meergezinswoningen, gescheiden riolering, … Het wordt onbetaalbaar voor de gewone man roepen de ecorealisten. Tja, maar dit hebben we al wel allemaal beslist, het kan dus. En wat kost uiteindelijk het meest aan de samenleving, een asbestverbod en dus duurder vervangingsproduct gebruiken of al die asbestsaneringen met belastinggeld, asbestaandoeningen en werkonbekwaamheid betaald door de sociale zekerheid (onze belastingen dus)? Het is hallucinant toch, hoe meer asbestvervuiling en dus dure sanering, hoe meer asbestpatiënten en dus medische kosten, hoe hoger ons BNP. Is dat ook echt beter? Of hadden we 50 jaar geleden wat voorzichtiger moeten omspringen en bedrijven wat minder vrijheid gegeven?

En inderdaad maakt die ene maatregel extra het dan net misschien voor duizenden mensen onmogelijk om hun huis te realiseren. Het moet betaalbaar blijven voor de gewone man. Het is een loze kreet, het is een kreet van machtelozen die toch pretenderen aan de macht te zijn, want voor de gewone man is bouwen al eeuwen niet betaalbaar, het lijkt altijd meer op een vorm van levenslange (financieel) gijzeling. Terwijl je ook bouwgrond als gemeenschap eigendom zou kunnen zien die je (quasi gratis) kan erfpachten, waardoor je bouwnormen extreem kan verhogen en het nog altijd goedkoper is voor het individu dan in ons huidig systeem.

Dit soort van omkeringen moeten we leren maken, in denken en in beleidsvoorstellen. Niet blijven morrelen in de marge van een systeem dat zijn eigen falen georganiseerd heeft en burgers in een socio-economische voetklem heeft zitten.

Wat dat energieproject in Kortrijk betreft, er zijn er andere, in Oostende, Eeklo die goed zijn, dat mag gezegd worden… Wat er vooral goed aan is, is dat het coöperatief wordt opgezet, met een maximaal aantal deelnemers en een maximaal bedrag per deelnemer, zo blijft het gegarandeerd decentraal. Maar wat er zeer gek aan is dat projecten zijn die in aandeel in de energieproductie niets betekenen, totaal marginaal zijn. Wat van politici verwacht, neen geëist mag worden is dat ze deze vorm én de wijze van organiseren (coöperaties) van energieopwekking verplicht maken en de internationale grootverdieners die nu ons energiebeleid bepalen, wandelen sturen. Niet alleen als het uitkomt in debatten verwijzen naar minuscule kleine projecten, die hoe nobel ook, er eigenlijk niet toe doen. Die er trouwens niet door beleid gekomen zijn maar door inzet van burgers en lokale en milieuverenigingen waar hier en daar een lokaal politieker op de kar is gesprongen.

Ten overvloede: een eenduidige maatregel om én zwerfvuil te voorkomen, en economische stimulansen te geven naar een ander productbeleid is bewezen efficiënt: statiegeld. Dat kost de gewone man en zelfs de gewone vrouw niets!! Je betaalt inderdaad 25 cent meer bij je aankoop, maar dat krijg je integraal terug als je keurig doet wat je hoort te doen: terug inleveren!

Lees het nog eens: statiegeld kost de burger niets! Waarom komt het er dan niet door? Omdat het de industrie geld gaat kosten om dit te organiseren, dat gaan ze doorrekenen in hun producten, die producten die het meest schadelijk zijn, zullen dat het meest voelen, die worden dan minder verkocht, dat willen de producenten niet … Maar is dat nu net niet waar het echt om draait?

Statiegeld dus. Laat dat de lakmoesproef zijn van alle beleidsfiguren en politiekers die zeggen de schreeuw van de scholieren gehoord te hebben. Voer gewoon statiegeld in als eerste stap van een andere economisch paradigma. De studies over statiegeld zijn er, de scenario’s zijn door OVAM uitgetekend en liggen klaar, dit kan volgende week gewoon gestemd worden, federaal als het kan, Vlaams als het moet. Zelfs steden of samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen het invoeren, bedrijven, scholen en universiteiten kunnen het (Universiteit van Edinburgh heeft het al 10 jaar).

Dàt zou nog eens een verstandig signaal zijn, in plaats van scholieren te kleineren: nu “mag” je de speelplaats proper maken, jij bosbrosser. “Maak een micro onderneming die zorgt dat er statiegeld komt op onze school!” Niet alleen op drankverpakkingen maar ook op wikkels van snoep, chipszakjes, … Er zijn vast en zeker hogescholen en universiteiten die mee willen werken aan het vorm geven van inzamel- en registratiesystemen om dit mogelijk te maken. Binnen de twee jaar hebben we dan misschien wel een statiegeld-plus systeem ontdekt en in elk geval heel veel lokale statiegeldsystemen op scholen, universiteiten en bedrijven en scholieren met heel veel ervaring.

Als het voor een heel eenvoudig, voor de burger kostenneutraal systeem, als statiegeld niet eens kan. Wat zou het dan lukken voor al die andere nog veel moeilijker dossiers.

Zolang er zelfs geen statiegeld is, geloven we het niet en blijven we protesteren … Deal?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s