Corona Crisis: Standpunt Sp.a Rood

Dit het standpunt van sp.a rood over corona in België. Vermits onze partij nog steeds geen duidelijk standpunt heeft ingenomen over de corona crisis stellen wij voor dat ze ons standpunt overnemen.

De crisis die ons bedreigt door het coronavirus is sinds Wereldoorlog 2 ongezien in ons land, en we moeten dan ook gepast reageren. Niemand weet hoe hoog het aantal doden en zieken uiteindelijk zal zijn, en we hopen allemaal dat dat aantal zo laag mogelijk zal zijn. We moeten echter ook onder ogen durven zien dat het aantal doden in ons land het hoogste kan zijn sinds Wereldoorlog 2. Met andere woorden, dit is een zeer ernstige crisissituatie en we moeten op die manier handelen.

Het is daarom van absoluut moreel belang dat ons antwoord als overheid, als samenleving, als zakenleven en als individuele burgers van dezelfde grootteorde is als deze crisis. Terwijl tienduizenden mensen thuis blijven van hun werk, thuiswerken of in quarantaine zitten is het niet moeilijk om het gevoel te hebben dat we er helemaal alleen voor staan. Dat we enkel aan onszelf te denken hebben en moeten denken dat alle anderen maar voor zichzelf moeten zorgen. Naar onze mening is dat een tragische en gevaarlijke vergissing.

Als er ooit een moment was in de naoorlogse geschiedenis van ons land dat we allen in hetzelfde schuitje zitten, dan is nu dat moment. Nu is het tijd voor solidariteit. Nu is het de tijd om samen te komen uit solidariteit en medeleven voor iedereen, zeker voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die deze pandemie moeten ondergaan vanuit een kwetsbare gezondheid, of vanuit een kwetsbare economische situatie. Als onze medeburger of onze collega ziek wordt worden wij mogelijk ook ziek. Als onze medeburger zijn of haar inkomen verliest dan wordt onze gemeenschap daar slechter van, en verliezen wij ook misschien ook ons inkomen. We zitten allen in hetzelfde schuitje.

Als dokters of verpleging of medisch personeel niet de uitrusting of de training en de capaciteit hebben die ze nu nodig hebben zullen extra mensen onnodig ziek worden en misschien zelfs sterven. Dit kunnen mensen uit onze persoonlijke kring zijn.  We zitten allen in hetzelfde schuitje.

Jammer genoeg in deze tijden van crisis is het duidelijk, tenminste voor ons, dat we een politieke kaste hebben die grotendeels incompetent is, en wiens incompetentie en roekeloosheid de levens van vele mensen in dit land in gevaar gebracht hebben. Het niet testen van mensen die terugkeerden uit Italië, de lange discussie over het al dan niet sluiten van de scholen, de discussie of de limiet voor evenementen op 1000 mensen moest liggen en de discussie of een regering in lopende zaken richtlijnen dan wel noodmaatregelen dienden uit te vaardigen waren de voorlopig trieste hoofdpunten. Wij willen dan ook graag een overzicht geven hoe we vanuit onze zienswijze moeten reageren op deze crisis.

Eerst en vooral moet de erkenning komen dat we met een nationale noodtoestand zitten. De regering moet dit begrijpen en deze toestand ook afkondigen. Vervolgens, omdat de politiek niet wil maar ook niet in staat is om onbaatzuchtig leiding te geven moet er onmiddellijk een raad van experts komen die leiding geven aan een eenduidig antwoord op de crisis waar wetenschap en volksgezondheid centraal staan, en niet economie of politieke spelletjes. Deze raad werkt nauw samen met het parlement. Met andere woorden, het parlement over de partijgrenzen heen en deze raad van experts nemen de volle verantwoordelijkheid om deze ongeziene crisis het hoofd te bieden.

Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat de publieke sector en de privé sector sterk samenwerken om te voorzien wat nodig is. We hebben federale en gewestelijke informatiepunten nodig die bediend worden door goed getrainde mensen die de meest recente informatie ter beschikking hebben. Een van de aspecten van de huidige crisis is dat er veel mensen met vragen zitten: “Wat zijn alle symptomen van het coronavirus? Wel, ik ben verkouden. Heb ik de griep? Heb ik corona? Wie zal mij helpen? Waar moet ik naartoe voor medische hulp? Hoe kan ik getest worden? Wanneer zal die test verwerkt worden?” Mensen zitten met veel vragen en we moeten experts voorzien om de nodige informatie aan de bevolking te geven.

Ten derde moeten we veel meer corona testen uitvoeren op de bevolking om de crisis in kaart te brengen. Zuid-Korea slaagt erin om sinds begin februari 12 000 mensen per dag te testen en indien nodig in quarantaine te plaatsen: dat moet hier ook kunnen. Tijdens deze crisis moeten we ook zorgen voor die gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn voor de gezondheidsproblemen en economische pijn die er zit aan te komen: bejaardentehuizen, maar ook mensen die in overvolle omstandigheden zitten in gevangenissen en migratiecentra.

Jammer genoeg is ons land benadeeld in de strijd tegen corona door onze grote ongelijkheid: mensen die geen sociaal vangnet hebben om op terug te vallen, die zonder spaargeld of inkomen dreigen te vallen zullen cruciale dagen te veel gaan werken met alle gevolgen vandien, enkel en alleen omdat ze niet de medische hulp kunnen opzoeken die ze nodig hebben of omdat ze volledig afhankelijk zijn van hun job zonder enige financiële of sociale reserve te hebben. De rekening van jarenlange besparingen wordt nu gepresenteerd. 

Gelukkig wonen we niet in Amerika en hebben we een algemeen gesocialiseerde gezondheidszorg. In Amerika zijn er 87 miljoen mensen met geen of nauwelijks toegang tot gezondheidszorg: wanneer je niet die verzekering hebt zal je aarzelen medische hulp te zoeken omdat je die niet of nauwelijks kan betalen. Miljoenen zullen niet naar een dokter gaan, laat staan voor een coronavirus test kunnen betalen. Zo’n test kost vlot 3000 euro en mensen worden geweigerd op basis van hun verzekeringsstatus. Zo draagt de ongelijkheid  en geprivatiseerde gezondheidszorg bij aan de verspreiding van het virus. Het is bijna niet te geloven dat een deel van de rechterzijde hier ook pleit voor verregaande besparingen in de mutualiteiten.

Hoewel wij in tegenstelling tot de VS wel degelijk een algemeen gesocialiseerde gezondheidszorg hebben, iets dat nu van onschatbare waarde blijkt, moeten we hier nog verder in durven gaan tijdens deze crisis. Iedereen ongeacht inkomen of woonplaats of afkomst moet alle gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben zonder enige kost. Het spreekt voor zich dat wanneer een vaccin of ander geneesmiddel ontwikkeld is dit zonder enige kosten verstrekt worden. We kunnen niet in een land leven waar indien je geld hebt je de behandeling krijgt om te overleven, maar indien je geen geld hebt je achteraan de wachtrij wordt geplaatst. Dat is moreel onaanvaardbaar.

Ten zesde hebben we onmiddellijk noodfondsen nodig voor iedereen om betaald verlof te kunnen nemen, ongeacht het statuut of het werk van die persoon. Iedereen moet in staat zijn om thuis te kunnen blijven tijdens deze noodtoestand en toch een inkomen hebben. Het laatste dat we willen is dat mensen toch gaan werken om niet zonder inkomen te vallen en zo het virus oplopen of verspreiden.

Geen enkele medische specialist betwist dat er een tekort is aan intensive care eenheden en beademingsmachines die nodig zijn om deze crisis op te vangen. De overheden moeten samenwerken met de private sector om ervoor te zorgen dat genoeg materiaal geproduceerd wordt om de ziekenhuizen te voorzien.

Ons huidig medisch systeem heeft niet de aantallen dokters en verpleging die we nodig hebben. Dit is een oud zeer, maar eentje dat nu pijnlijk boven komt. Tijdens deze crisis zit er niets anders op dan al het medisch personeel te mobiliseren waar we het ook kunnen vinden: op verlof, in een andere specialisatie, op pensioen of in een migratiecentrum. We moeten zeker zijn dat medisch personeel alle training en beschermende uitrusting heeft die ze nodig hebben. Dit is niet enkel omdat we inzitten met het welzijn van de medische professionals, maar indien zij neergang is onze capaciteit om deze crisis het hoofd te bieden significant afgenomen.

We herhalen dat de farma industrie zeer duidelijk moet gemaakt worden dat de medicijnen die zij produceren voor de crisis aan de kostprijs zullen verkocht worden. Dit is niet het moment om te woekeren. 

Het coronavirus veroorzaakt nu reeds een globale economische crisis die mensen rondom de wereld treft. Deze crisis is vooral gevaarlijk voor mensen met een laag inkomen en gewone loontrekkenden. Dit zijn mensen die voor de crisis al moeite hadden om rond te komen. In plaats van meer lastenverlaging voor de rijksten en de bedrijven toe te staan waardoor in 2019 alleen al vanuit België 172 miljard euro naar belastingparadijzen stroomde zouden we beter financiële ondersteuning bieden aan iedereen die getroffen wordt door corona. Wij maken ons met name zorgen over de oudere mensen in ons land: velen van hen leven in sociale isolatie, velen van hen hebben niet veel geld. We moeten ons zorgen maken over hen die al ziek zijn. We moeten ons zorgen maken over werkende families met kinderen, mensen met een handicap, de daklozen en iedereen die kwetsbaar is.

We moeten ervoor zorgen dat ouderen, mensen met een handicap en mensen met kinderen allemaal toegang hebben tot gezond en vers voedsel. Dit wil zeggen dat we thuis leveringen zoveel mogelijk moeten ondersteunen en uitbreiden. We moeten hier een deal sluiten van de overheid met de transport -en grootwarenhuizen sector.

Tijdens deze economische crisis moeten we alle huurgelden en hypothecaire afbetalingen bevriezen voor hen die getroffen zullen worden.Tijdens deze economische crisis moeten we eventuele uithuiszettingen, faillisementen of afsluiten van nutsvoorzieningen uitstellen zodat iedereen toegang heeft tot proper water, elektriciteit, verwarming en een dak boven het hoofd. Wij hebben de banken in 2008 gered tegen een grote kost voor de samenleving, zij kunnen nu iets terug doen.

Tijdens deze economische crisis moeten we noodleningen voorzien aan 0% voor kmo’s om de loonkosten te dekken tot de crisis doortrekt. Er moet vanuit de overheid ook gekeken worden om tijdelijk productiecapaciteit te voorzien voor allerlei medische voorraden als mondmaskers, handschoenen en desinfecterende gel.

Het cruciale punt is dat we tijdens deze uitzonderlijke tijden luisteren naar wetenschappers, naar onderzoekers, naar medisch personeel en niet naar politici. We hebben een antwoord op de huidige noodtoestand nodig, en dit antwoord moet onmiddellijk komen. We hebben nood aan meer medisch personeel. We moeten ervoor zorgen dat werkende mensen die hun job verliezen door deze crisis de steun krijgen die ze nodig hebben. Tegelijkertijd moeten we dit moment aangrijpen om, wanneer deze crisis achter ons is, een maatschappij te bouwen die ervoor zorgt dat niemand nog kwetsbaar is in een situatie als deze. Elke kwetsbare persoon extra maakt ons allemaal extra kwetsbaar.

 

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s