1 mei boodschap SP.a rood

Spa Rood richt zich tot (ex-)leden van de sp.a, of mensen die lid willen worden van sp.a. Leden die de belangen willen verdedigen van de de werkende bevolking, de sociale meerderheid in dit land, opnieuw een politieke stem willen geven. Wij willen dus zeker geen verdere versplintering van de linkerzijde of een nieuwe partij, maar willen de sp.a doen terugkeren naar haar historische wortels: economisch populisme en vrijzinnigheid.
Het doel is niet om stemmen af te snoepen binnen links, maar wel om rechtse stemmen terug te halen naar de sp.a, en om de vele politieke daklozen die zich al dan niet groeperen in kleinere bewegingen en comités, terug te halen naar de sp.a.
Wij stellen dus meerjarenplan voor om de partij te hervormen in de zin van het Roodboek, ons manifest. We willen ook echter het interne debat tussen de verschillende vleugels van de partij versterken. Het Roodboek is daarbij een valabele, zij het amendeerbare discussietekst die het recht heeft verspreid te worden via de interne partijkanalen. Zowel afdelingen als individuele leden zijn welkom om zich bij onze tendens aan te sluiten en zich voor het Roodboek uit te spreken.

De sp.a ligt grotendeels op apegapen. Veel van de achterban is verdwenen, en het ontbreekt aan een sterk kader, laat staan aan een duidelijke inhoudelijke lijn. Electoraal krijgt sp.a keer na keer op haar donder.

In heel Europa bevindt de sociaaldemocratie zich in een crisis. Het politieke discours is volledig in handen van populistisch rechts, dat thema’s als veiligheid, normen en waarden, en identiteit bovenop de agenda hebben gezet.

Ondertussen duwt de rechterzijde een economische agenda op maat van de rijken door, die mensen langer doet werken en die de kloof tussen arm en rijk, tussen winnaars (rijken, bedrijven, politici) en verliezers (armen, de natuur, jongeren) verder vergroot …

Een collectieve verbetering in het dagelijks leven van de mensen als antwoord op de crisis zal ergens vandaan moeten komen. Daarom is de sociaal-economische tegenstelling tussen diegenen die werken en diegenen die rentenieren, de winstgevers en de winstnemers, de 99% versus de 1% nog steeds de de breuklijn waarop de samenleving moet hervormd worden.

De coronacrisis heeft deze tegenstelling die er altijd al was nog eens scherp gesteld. Daarom zal een heropstanding van de linkerzijde de mobilisatie en het aanspreken van de ‘traditionele achterban’ vergen, in coalitie met de middenklasse die zelf ook veel te verliezen heeft bij een uitholling van de sociale zekerheid en te maken heeft met een steeds hogere werkdruk.

De linkerzijde zal opnieuw maatschappijkritisch moeten worden, niet zozeer op het vlak van identiteitspolitiek rond ras, religie of gender, maar op het vlak van de logica die vandaag allesoverheersend is, de winstmaximalisatie voor de 1% superrijken ten koste van alle andere aspecten van ons leven en onze samenleving.

De Sp.a moet breken met het neoliberale beleid en kiezen voor de oppositie tegen een systeem waarin de welvaart en het welzijn van de werknemers als pasmunt dient in de internationale concurrentiestrijd. Wij verdedigen deze 5 speerpunten dan ook in de partij:

  1. Wij eisen dat de partij strijdt voor een arbeidsduurvermindering met loonbehoud, een werkweek van 32 uren/4 dagen/pensioen op 60 naargelang de sector, om diegenen met te veel werk te onthaasten, en degenen met te weinig werk een volwaardige baan te geven.
  2. Wij eisen dat de partij strijdt voor een openbare bank die het mogelijk zal maken structuurhervormingen door te voeren in de sleutelsectoren van de economie. Enkel op die manier kunnen we een ecologische transitie van onze economie inzetten.
  3. Wij eisen dat de partij een breekpunt maakt van een eerlijk fiscaliteit: haal het geld waar het zit, in de belastingparadijzen en bij de multinationals, en investeer het in de sociale zekerheid, onze burgers en kmo’s
  4. Wij eisen een radicale democratisering binnen en buiten de partij: de invoering van bindende referenda en permanente afzetbaarheid van mandatarissen
  5. Wij eisen dat de partij strijdt voor een uitgesproken seculiere maatschappij gestoeld op de waarden van de Verlichting: religieuze verzuchtingen moeten steeds op de laatste plaats komen wanneer zij in conflict komen met andere mensenrechten. Dat is de meest humanistische manier om met een superdiverse maatschappij om te gaan.

Wie interesse heeft om te helpen: https://socialistischepartijrood.com/contact/

Wie een vraag wil stellen via mail: info.sparood@gmail.com

Wie ons manifest wil lezen, ons Roodboek: https://www.roodboek.be/#tiles

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s