Wie zijn wij?

Sp.a Rood 2.0 is een tendensbeweging binnen de sp.a, die de partij organisatorisch en inhoudelijk van koers wil veranderen. Ze is de erfgenaam van sp.a Rood. Organisatorisch wil ze de partij omvormen tot een catch all-partij voor de linkerzijde. Inhoudelijk staat sp.a Rood 2.0 voor economische democratie en secularisme. Ze streeft ernaar om hiervan de hoofdstroom binnen de sociaaldemocratie te maken.

Sp.a Rood anno 2005

De vroegere sp.a Rood onstond in 2005 uit protest tegen een sp.a-partijtop die stevig de Derde Weg volgde, en dit vaak tegen de belangen en wensen van haar eigen achterban. de partij was, zoals in zoveel Europese landen, verworden tot een machtspartij. Ze voerde overal mee een liberale (bezuinigings)agenda uit.

In Vlaandere stootte het door de sp.a mee vorm gegeven Generatiepact veel mensen ter linkerzijde en de arbeidersbeweging voor het hoofd. Sp.a Rood was geboren.

Sp.a Rood was van in het begin geconcipieerd als een partij binnen de partij, die zich tot voornaamste doel stelde om, via de interne kanalen, de partij te verlinksen. Tijdens de voorzittersverkiezingen kon sp.a Rood-kandidaat Erik De Bruyn eenderde van de stemmen achter zijn naam krijgen. Toch werd het tendensrecht in de kiem gesmoord, en werd sp.a Rood de deur gewezen.

sp.a Rood 2.0: wat is er anders?

Vandaag liggen de kaarten anders. De sp.a ligt grotendeels op apegapen. Veel van de achterban is verdwenen, en het ontbreekt aan een sterk kader, laat staan aan een duidelijke inhoudelijke lijn. Electoraal krijgt sp.a keer na keer op haar donder.

In heel Europa bevindt de sociaaldemocratie zich in een crisis. Het politieke discours is volledig in handen van populistisch rechts, dat thema’s als veiligheid, normen en waarden, en identiteit bovenop de agenda hebben gezet.

Ondertussen duwt ze er een neoliberale economische agenda door, die mensen langer doet werken, nóg meer doet consumeren, en die de kloof tussen arm en rijk, tussen winnaars (rijken, bedrijven, politici) en verliezers (armen, de natuur, jongeren) verder vergroot …

De sociaaldemocratie heeft moeite om zich hierin te positioneren. Twee opvallende uitzonderingen hierop vormen de Britse Labour-partij onder Jeremy Corbyn, en de Amerikaanse sociaaldemocratie onder invloed van de populaire senator Bernie Sanders.

Wij vinden dat het tijd wordt om ook in Vlaanderen een links antwoord te formuleren dat kans op slagen heeft.

Met deze nieuwe sp.a Rood 2.0 willen we de oude sp.a Rood nieuw leven inblazen. Wij zijn ervan overtuigd dat we de sp.a intern moeten (kunnen) verlinksen. Wij verklaren ons verwant aan De Corbynista’s, de Amerikaanse sociaaldemocraten, de ecosocialistische bewegingen zoals die van Jean-Luc Mélenchon, en economen als Janis Varoufakis.

Het conflictmodel is opgegeven; de partij heeft hier geen nood aan. En meer zelfs: wij willen de partij helpen om zich een debatcultuur aan te meten en zich organisatorisch om te bouwen tot een brede volkspartij waarin gedebatteerd kan en mag worden. Waarin stromingen gedijen. Onze doelstellingen zijn hierdoor ook iets veranderd. Zie hiervoor Wat willen wij?

We vragen nog steeds van onze sympathisanten om de rangen van de sp.a te versterken.