Wat willen wij?

De doelstellingen van onze beweging deelt zich op in twee luiken: in een tactisch, en in een inhoudelijk luik.

Anders dan vroeger heeft sp.a Rood 2.0 een nieuwe primaire, tactische doelstelling:

Geïnspireerd door succesvolle grassroots-bewegingen in het buitenland, zoals Occupy, Our Revolution en Momentum, wil sp.a Rood 2.0 constructief en proactief meewerken aan het omvormen van de sp.a tot een catch-all-partij van de linkerzijde.

Het doel is niet om stemmen af te snoepen binnen links, maar wel om rechtse stemmen terug te halen naar de sp.a, en om de vele politieke daklozen die zich al dan niet groeperen in kleinere bewegingen en comités, terug te halen naar de sp.a.

In een tweede fase zal sp.a Rood 2.0, hoewel het een eigen tendens is, de deuren openzetten voor allerlei strekkingen ter linkerzijde. De sp.a moet een huis worden met vele kamers. Weliswaar van een huis dat is gebouwd op gemeenschappelijke waarden en programmatorische beginselen.

Inhoudelijk wil sp.a Rood 2.0 zich profileren op:

  • economische democratie als de ruggengraat van een authentiek socialistisch, postkapitalistisch programma;
  • secularisme, emancipatie, solidariteit en gelijkheid als noodzakelijk normenkader, ter bescherming tegen religieuze en reactionaire tendenzen binnen de publieke en politieke ruimte.

Uiteraard willen wij met onze tendens ook de dominante stroming binnen de sociaaldemocratie worden, maar dat wordt partijintern, en op een democratische manier beslecht.